O PPMoTN SIĘ PISZĘ :)

"MIŁOSIERNI" z takim hasłem podążała XXXII Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu. Już 32 raz przemierzała pół Polski (ponad 420 km) Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu,by modlić się o trzeźwość. Tę niesamowitą i jak każdego roku wyjątko-wą grupę tworzy młodzież z całej Polski. Nasza wędrówka rozpoczyna się przy grobie Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego a kończy przy sarkofagu błogosławionego Broni-sława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Przez ponad 2 tygodnie we wspólnocie modlitwy, radości i trudu młodzi ukazują swo-im młodzieńczym zapałem że Bóg jest dla nich bardzo ważny. Każdy kto już raz "skosztował" tych "rekolekcji w drodze" wraca z utęsknieniem. Tegoroczna Pielgrzymka wpisuje się w Rok Miłosierdzia. Dlatego tematem przewodnim było MIŁOSIERDZIE, które wyraża się w konkretnych uczynkach. Nie potrafimy w tych kilku zdaniach opowiedzieć i podzielić się naszymi wrażeniami, przeżyciami jakie towarzyszą nam co roku na tej pięknej drodze młodych, która nie tylko zbliża do Boga ale pozwala na mocne przeżycia, spotkanie wielu znajomych, którzy z nami idą ale i tych ludzi którzy z otwartym sercem goszczą nas w swoich domach. Zachęcamy do poznania naszych dróg na szlaku pielgrzymim na stronie internetowej www. trzezwosciowa.michalici.pl i Facebooku wpisując : Piesza Pielgrzymka Mło-dzieży o Trzeźwość Narodu Zachęcamy i zapraszamy za rok Aleksandra i Anna Pec

-->